Investir

 

Coñeza en catro pasos a información necesaria para seleccionar a mellor localización empresarial

    Que entidades ofrecen apoio para acceder ao solo empresarial?
    Onde se localiza o solo empresarial?
    Que sistemas de bonificacións están dispoñibles?
    Iniciativas da administración en Galicia

 


 

  Entidades autonómicas que ofrecen apoio para acceder ao solo en parques empresariais

 

Xestur Galicia

Ligazón

 

 

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

Ligazón

 

 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Ligazón

 

 

Máis información de entidades de apoio

Ligazón


 

  Localización de áreas empresariais

 

Mapa e buscador de solo empresarial e parcelas dispoñibles (Xestur)

Ligazón

 

 

Localizador de parques e buscador de parcelas (SEA)

Ligazón

 

 

Mapa dos parques e as áreas empresariais en funcionamento, tramitación e execución (Observatorio do Solo)

Ligazón

 

 

Máis información de localización de solo

Ligazón

 


 

 Bonificacións dispoñibles

 

 

 

Bonificacións de ata o 50 %

A Xunta de Galicia, a través do IGVS e a empresa pública Xestur, ofrece solo empresarial con bonificacións de ata o 50 por cento do prezo.
Ademais, existe a posibilidade de adxudicación en réxime de dereito de superficie, cun canon a partir de 38 céntimos por metro cadrado e ano.
http://www.xesturgalicia.com/index.php

 

 

Apoios económicos a partir de 500.000 euros

O Igape promove as actividades xeradoras de emprego, favorecendo a implantación de proxectos a partir de 500 000 euros (200 000 euros para proxectos que se implanten en zonas de plans especiais), mediante a base de investimentos, que concede subvencións a fondo perdido compatibles cos apoios previstos na Lei de incentivos rexionais do Ministerio de Economía, tamén xestionados dende o Igape.

http://www.igape.es/es/investingalicia-invertir-en-galicia/incentivos

 

Bonificación do 95% do ICIO nos concellos Doing Business

Os concellos emprendedores comprométense a achegar ás empresas máis simplificación administrativa como poden as ser bonificacións de ata o 95 % no IBI, IAE e ICIO para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas xa existentes. Máis facilidades de acceso a solo industrial coa concesión das licenzas de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoñen de todos os informes e máis incentivos fiscais con bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso a solo empresarial no seu municipio.

Consulte os concellos emprendedores de Galicia


 

 Iniciativas da administración en Galicia

 

 

 

A Lei 5/2017, de 19 de outubro, ten por obxecto fomentar a implantación de iniciativas empresariais en Galicia a través de medidas que faciliten o desenvolvemento, o acceso e a xestión do solo empresarial; mellorar a normativa de aplicación á devandita implantación e a previsión dos oportunos incentivos; e coordinar as actuacións neste campo das diferentes consellerías da Administración autonómica e dos concellos.
Pódese aplicar ás iniciativas empresariais dos sectores industrial, de servizos relacionados co sector industrial e comercial que precisen para a súa implantación o uso do solo mediante establecementos ou instalacións de carácter permanente.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171025/AnuncioC3B0-201017-0001_gl.html

 


 

 Outra documentación relevante

 

 

 

 

 

 

Subir