Outras entidades

 

O Observatorio, como resposta á súa función de plataforma de participación, garda aquí un espazo de representación para as entidades relacionadas co solo empresarial e co tecido económico e empresarial que neles se xera.

Deste xeito, atopamos deseguido unha relación de diferentes asociacións, institutos, clústeres e outros organismos que representan os intereses de promoción do solo empresarial galego. Trátase dunha listaxe aberta a novas inscricións e en constante actualización. Figurar neste directorio é voluntario e non ten vinculación xurídica ningunha.
 

 

  REXISTRARSE  

 

 

Subir