Concellos emprendedores

 

A iniciativa de concellos emprendedores está enmarcada dentro da Lei de implantación empresarial e ten como obxectivo contribuír á captación de investimentos para Galicia.

Para ser Concello Emprendedor é preciso comprometerse a achegarlles ás empresas e aos/ás emprendedores/as:

  • Máis simplificación administrativa: bonificacións de ata o 95 % no IBI, IAE e ICIO para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas xa existentes.
  • Máis facilidades de acceso a solo industrial: concesión das licenzas de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoñen de todos os informes.
  • Máis incentivos fiscais: bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso a solo empresarial no seu municipio.

A Xunta de Galicia dará prioridade a estes concellos en axudas de concorrencia competitiva para impulsar o emprego, o emprendemento, o comercio local ou a industria 4.0.

Concellos emprendedores

 

 

 

 

Concellos da provincia da Coruña

 

 

 

Concellos da provincia de Lugo

 

Concellos da provincia de Ourense

 

Concellos da provincia de Pontevedra

Subir