Localizacións

O solo empresarial de Galicia nun só click

Un dobre obxectivo deste Observatorio é promocionar o solo empresarial galego ao mesmo tempo que facilitar ás empresas, empresarios e emprendedores o acceso ao mesmo. Por iso, dende esta sección da web se crea un directorio navegable con todos aqueles parques e áreas empresariais de Galicia. Do mesmo xeito, faise especial fincapé naquel solo que actualmente se atopa dispoñible para ás empresas.

Nesta sección poderá acceder á información relativa ao solo empresarial, organizada como: 

Subir