Outras entidades de apoio

 

Este espazo recolle outras entidades públicas que, non dedicándose especificamente ao promoción do solo empresarial, si apoian ás empresas nalgún aspecto complementario no proceso de establecemento de novas localizacións: financiamento, axudas etc.

Deste xeito, atopamos deseguido unha relación de diferentes organismos públicos que apoian a promoción do solo empresarial galego. Trátase dunha listaxe aberta a novas inscricións e en constante actualización. Figurar neste directorio é voluntario e non ten vinculación xurídica ningunha.
 

 

  REXISTRARSE  

 

 

Subir