Entidades xestoras

 

As entidades xestoras do solo empresarial adoitan ser o resultado da participación activa nun mesmo organismo das compañías e as entidades existentes en cada parque empresarial.

Existe un gran número destes organismos repartidos polos parques empresariais galegos. Ofrécese aquí unha mostra, aberta a novas incorporacións, das entidades de xestión e conservación do solo empresarial que se atopan en Galicia. Figurar neste directorio é voluntario e non ten vinculación xurídica ningunha.

 

  REXISTRARSE  

 

 

Subir