Promotores

 

En Galicia, Xestur e o IGVS son os principais organismos públicos promotores de solo empresarial, aínda que existe un amplo número de empresas e entidades, tanto públicas como privadas, que nutren deste tipo de solo a nosa comunidade. 

Dende o Observatorio ofrécese, a través deste directorio, unha relación dos principais promotores de solo de Galicia, tanto públicos como privados. Trátase dunha listaxe en continúo desenvolvemento, que se actualiza en función das solicitudes de rexistro das entidades interesadas. O listado seguinte amosa os promotores públicos segundo a proporción de solo creado no PSOAE. Figurar neste directorio é voluntario e non ten vinculación xurídica ningunha.
 

 

  REXISTRARSE  

 

 

 

Xestur Galicia

Ligazón

 

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

Ligazón

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA)

Ligazón

Subir