O solo empresarial dispoñible en Galicia

O solo empresarial dispoñible en Galicia

Fonte da imaxe.- Xestur, IGVS

Nota á imaxe.- Nos parques do IGVS e Xestur indícase a superficie total de parcelas do parque e a superficie dispoñible actualmente para a venda. No caso de SEA, unicamente se indican os parques nos que existe solo á venda.

Subir