A Xunta tramita as obras de saneamento no parque de Morás

A Xunta de Galicia, a través do Insittuto Galego da Vivenda e Solo, deu publicidade ao proxecto para a execución da rede de saneamento do parque empresarial de Morás, en Arteixo. O proxecto está presupostado en 8,7 millóns de euros e se prevé un prazo de execución de 18 meses dende a adxudicación.

Fonte: La Opinión Coruña 

Fecha publicacion: 
2020-05-15 08:00:00
Subir