A Xunta flexibilizará as condicións de adxudicación do solo empresarial propiedade da Administración Autonómica para facilitar a reactivación da economía

A Xunta de Galicia facilita o acceso ao solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e a empresa pública Xestur felxibilizando as condicións de adxudicación tanto en compravenda como en dereito de superficie ata doce meses dende o remate do estado de alarma.

Tamén se facilitará unha moratoria no pago do canon ás empresas ás que xa se lles adxudicou solo en dereito de superficie e así o soliciten.

Estas medidas están destinadas a reactivar a economía e axudar ás empresas a instalarse en Galicia.

Fonte: Xunta de Galicia

Fecha publicacion: 
2020-05-23 09:00:00
Subir