O 'Institut Català del Sòl' vendeu unha parcela de solo empresarial a 54 euros o metro cadrado

O Institut Català del Sòl e a empresa Aluviper 2002, asinaron a compraventa dunha parcela no sector de actividades económicas de Campllong III - polígon II, de Balaguer, no municipio de Noguera.

A parcela, conta cunha superficie de 5.458 m², e vendeuse por 294.769,80 euros máis IVE, o que supón un prezo de algo máis de 54 euros por metro cadrado, máis IVE.

Fonte.- INCASÒL

Fecha publicacion: 
2019-04-08 10:30:00
Subir