Datos

 

Datos e informacións do solo

 

Esta sección recolle indicadores e datos numéricos relacionados con magnitudes das diferentes áreas que compoñen o sector do solo empresarial.

Para facilitar a lectura e a análise, os datos preséntanse principalmente en forma de gráficos e táboas. Os datos numéricos complétanse con informacións adicionais: fonte, operación estatística, ligazóns a máis información etc.

As informacións dispoñibles polo momento son as seguintes:
 

Datos de Xestur:

Adxudicación de parcelas en venda, dereito de superficie e proxectos en curso 2015 - 2019 (outubro 2019)

Superficie, nº de empresas, prezo bonificado e parcelas de solo adxudicadas por Xestur por provincia (outubro 2019)

Superficie, nº de empresas, prezo bonificado e parcelas de solo adxudicadas por Xestur por tamaño da parcela (outubro 2019)

 

Datos de IGVS

Superficie, prezo, bonificacións e parcelas de solo adxudicadas por IGVS entre os anos 2015 - 2019  (outubro 2019)

- Superficie, prezo, bonificacións e parcelas de solo adxudicadas por IGVS por provincia (outubro 2019)

 

 

Subir