Aemos participa no proxecto dunha lei para áreas empresariais

A Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) uniuse a outras organizacións empresariais de Galicia e baixo o amparo da Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape) elaboraron un proxecto de futura lei de áreas empresariais. O obxectivo do devandito marco legal será velar polo bo mantemento, conservación e modernización destas zonas contemplándose para iso un sistema de xestión.

Unha preocupación común pola ausencia e o desamparo na xestión, mantemento e revitalización das áreas industriais é o que levou a este grupo de traballo, constituído por representantes de diferentes entidades empresariais de toda a comunidade, a impulsar esta iniciativa, que xa foi presentada á Xunta de Galicia para o seu estudo e que, nun primeiro momento, ?acolleron con bo criterio, mostrando interese e implicación?, explica Manuel Castro, presidente de Aemos.

"Con esta normativa determinaríanse as competencias en materia de modernización, conservación e mantemento e entón serían os entes titulares dos polígonos, ben sexan asociacións empresariais, comunidades de propietarios, entidades de conservación, quen poderían asumir dita xestión", continúa desenvolvendo Castro.

Actualmente son os concellos os que teñen dita competencia e moitos deles non dispoñen de fondos para manter nas mellores condicións posibles estas áreas industriais, a pesar de que o gasto sería cofinanciado, en gran proporción, por outras administracións supramunicipais, por iso é polo que algunhas se estean deteriorando e presenten deficiencias no que respecta á iluminación, mantemento de viarios, limpeza ou seguridade, entre outras cuestións. ?Non podemos permitirnos que ante un incendio nunha nave non haxa presión na rede de extinción, todos os servizos deben estar en óptimas condicións e garantidos, alguén ten que velar porque se fagan e cumpran os plans de emerxencia?, puntualiza.

FONTE: Faro de Vigo

Fecha publicacion: 
2021-05-29 11:30:00
Subir