'280 campos de fútbol' para o futuro industrial do Principado

A economía asturiana está chamada a reinventarse nesta década e, para iso, serán fundamentais os proxectos que se logren captar nos próximos anos. Sobre a mesa xa se puxeron diferentes iniciativas, moitas das cales dependerán da chegada ou non de fondos europeos, pero tamén hai outras que non están subordinadas a ese maná chegado de Bruxelas e si ao que Asturias poida ofrecer. A dispoñibilidade de espazo para asentarse é unha delas. Na actualidade, o Principado conta con ao redor de dous millóns de metros cadrados de parcelas de carácter industrial urbanizado ou en obras avanzadas para ser ocupados, incluídos os terreos dos que dispón Hunosa e os máis de 700.000 metros cadrados de Zalia 1. Sería unha cifra similar a 280 campos de fútbol. Non entrarían neste cálculo posibles vendas de segunda man, como son solares propiedade de particulares, de compañías que queren trasladarse ou espazos que acabaron en poder dos bancos debido a concursos de acredores. Un exemplo disto último son os 10.000 metros cadrados do polígono do Prestín, en Parres, que pertencen a Caixa Rural de Asturias.

...

 Competencia próxima

No caso de León, a provincia conta con ao redor de 570.930 metros cadrados na contorna da capital -alí proxéctanse desenvolver dous millóns máis a medio e longo prazo- e uns 758.000 no Bierzo. En Galicia, leste mesmo mes anunciouse que a empresa pública Xestur e o Instituto Galego dá Vivenda e Solo (IGVS) sacarán á venda cun prezo bonificado de entre o 30% e o 50% os 1,4 millóns de metros cadrados dos que dispoñen. A Xunta destinará a estas axudas oito millóns de euros. As bonificacións dependerán, sobre todo, da localización, para poder competir cos polígonos que desenvolveu Portugal na súa fronteira norte.

Aínda que o custo medio de promoción pública rolda os 100 euros, os prezos en Galicia tamén son moi dispares. Van desde 28 euros coa bonificación aos 400 que se piden no polígono lucense de Ou Ceao. O obxectivo é rebaixalos, por iso é polo que se puxo en marcha un proxecto para urbanizar 10 millóns de metros cadrados nesta lexislatura debido ás carencias que están a rexistrar.

SEGUIR LEYENDO: El Comercio

Fecha publicacion: 
2021-02-28 15:45:00
Subir